Skip to content

Delårsrapport januari – september 2023

Tyst period: 1 oktober – 26 oktober 2023

Tyst period startar omedelbart när en rapporteringsperiod slutar och varar fram tills att resultaten för perioden publiceras. Under denna period arrangeras inga möten med investerare, analytiker och media.


Rapporten för det tredje kvartalet 2023 publicerades den 27 oktober 2023, omkring klockan 08.00.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, klockan 09.00 (CEST), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson, Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg, och Anna Ohlsson-Leijon, Chef för Commercial & Consumer Journey.

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken: https://edge.media-server.com/mmc/p/hcdw3ekw/

eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor,
använd länken: https://register.vevent.com/register/BIcabd606149f449a5a594d9432d6abf8d

Kommande händelser