Skip to content

Delårsrapport januari – mars 2024

Tyst period: 1 april – 25 april 2024

Tyst period startar omedelbart när en rapporteringsperiod slutar och varar fram tills att resultaten för perioden publiceras. Under denna period arrangeras inga möten med investerare, analytiker och media.

 

Rapporten för det första kvartalet 2024 publiceras den 26 april 2024, omkring klockan 08.00.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, klockan 09.00 (CET), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson, och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken: https://edge.media-server.com/mmc/p/brt7y8ix

eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor, använd länken: https://register.vevent.com/register/BI4c1be0ccefb74e0c8b3f98987f8dd42f

Kommande händelser