Electrolux delårsrapport januari – mars 2016

Sammanfattning av första kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 114 Mkr (29 087).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 1,8% och förvärv svarade för 0,1% medan valutaomräkningseffekter om -5,2% påverkade försäljningen negativt.
 • Förbättrade rörelseresultat för flertalet affärsområden.
 • Stark resultatutveckling för Vitvaror EMEA och Professionella Produkter.
 • Fortsatt förbättring av resultatet för Vitvaror Nordamerika.
 • Rörelseresultatet förbättrades till 1 268 Mkr (516), motsvararande en marginal på 4,5% (1,8).
 • Periodens resultat uppgick till 875 Mkr (339), vilket motsvarar ett resultat på 3,04 kr (1,18) per aktie.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 28 april kl 09.00 (CET).

Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Anna Ohlsson-Leijon.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q1-2016

För mer information kontakta:

 • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
 • Merton Kaplan, Analytiker Investor Relations 08-738 70 06
 • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 klockan 08.00 (CET).