Electrolux delårsrapport januari-mars 2015

Sammanfattning av första kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen ökade till 29 087 Mkr (25,629).
 • Försäljningsökningen är ett resultat av positiva omräkningseffekter av valutor.
 • Försäljningen ökade med 13,5%, varav organisk försäljning svarade för -0,5%, förvärv för 0,1% och valutakursförändringar för 13,9%.
 • Stark rörelseresultatförbättring för Vitvaror EMEA.
 • Som tidigare kommunicerats har anpassningar av produktsortimentet till nya energikrav och uppstart av ny produktionsanläggning fortsatt att påverka resultatet för Vitvaror Nordamerika.
 • Stabil utveckling för Professionella Produkter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 516 Mkr (731), motsvararande en marginal på 1,8% (2,9).
 • Periodens resultat uppgick till 339 Mkr (431), vilket motsvarar ett resultat på 1,18 kr (1,50) per aktie.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 24 april kl. 09.00 (CET).  Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 2230, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q1-2015

För mer information kontakta:

 • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015 klockan 08.00 (CET).