Electrolux delårsrapport januari – mars 2014

Sammanfattning av första kvartalet 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 25 629 Mkr (25 328).
  • Den organiska tillväxten var 4,5%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till –3,3%.
  • Alla affärsområden visade organisk försäljningstillväxt.
  • Rörelseresultatet uppgick till 749 Mkr (720), motsvarande en marginal på 2,9% (2,8), exklusive jämförelsestörande poster.
  • Stark förbättring av kassaflödet.
  • Periodens resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 431 Mkr (361), vilket motsvarar ett resultat på 1,50 kr (1,26) per aktie.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls fredagen den 25 april 2014 klockan 9.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson.

En presentation av koncernens första kvartal 2014 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida http://www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

  • + 46 8 505 564 74, Sverige
  • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
  • +1 855 753 2230, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/interim-report-webcast 

Finansiell information om Electrolux är tillgänglig på http://www.electrolux.com/ir


För mer information kontakta:

Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87

Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 klockan 08.00 (CET).