Delårsrapport januari – mars 2013

Sammanfattning av första kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 328 Mkr (25 875) och periodens resultat till 361 Mkr (499), vilket motsvarar 1,26 kr (1,76) per aktie.
 • Den organiska tillväxten var 3,8%, medan valutakursförändringarna uppgick till –5,9%.
 • Fortsatt stark försäljningstillväxt i Nordamerika, Asien/Stillahavsområdet och Latinamerika.
 • Marknadsförutsättningarna i Europa försämrades och försäljningen inom vitvaror, dammsugare och småapparater samt professionella produkter påverkades negativt.
 • Nordamerika mer än tredubblade vinsten jämfört med motsvarande period föregående år som ett resultat av stark volymtillväxt och förbättringar av pris och mix.
 • Lägre volymer och en svag pris- och mixutveckling i Europa påverkade resultatet negativt.
 • Negativ inverkan från valutakursförändringar med –318 Mkr, påverkade resultatet i Latinamerika, Europa och för Dammsugare och småapparater.
 • Säsongsmässig uppbyggnad av lager och ökat rörelsekapitalbehov som ett resultat av stark tillväxt påverkade kassaflödet under kvartalet.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 25 april 2013 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens första kvartal 2013 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 2230, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/interim-report-webcast


För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är tillgänglig på www.electrolux.com/ir