Electrolux delårsrapport januari-juni 2015

Sammanfattning av andra kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen ökade till 31 355 Mkr (26 330).
 • Försäljningen ökade med 19,1%, varav organisk tillväxt svarade för 7,0%, förvärv för 0,1% och omräkningseffekter av valutor för 12,0%.
 • Organisk tillväxt inom samtliga affärsområden.
 • Fortsatt stark rörelseresultatförbättring för Vitvaror EMEA.
 • Sekventiell förbättring av resultatet för Vitvaror Nordamerika.
 • God utveckling för Professionella Produkter och Vitvaror Asien Stillahavsområdet.
 • Starkt kassaflöde på 3,1 miljarder kr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 921 Mkr (63), motsvararande en marginal på 2,9% (0,2).
 • Periodens resultat uppgick till 608 Mkr (-92), vilket motsvarar ett resultat på 2,12 kr (-0,32) per aktie.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 17 juli kl. 09.00 (CET).  Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 20 336 453 74, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

 • www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

 • www.electroluxgroup.com/q2-2015

För mer information kontakta:

 • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06
 • Electrolux pressjour 08 – 657 65 07

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 klockan 08.00 (CET).