Electrolux delårsrapport januari-juni 2014

Sammanfattning av andra kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 26 330 Mkr (27 674).
 • Försäljningen minskade med 4,9%, varav negativa valutakursförändringar svarade för 1,1%.
 • Rörelseresultatet förbättrades för vitvaror i Europa och Nordamerika samt för Professionella Produkter. Vitvaror Latinamerika utvecklades förhållandevis väl på en svag marknad.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 167 Mkr (1 037), en förbättring med 13%, exklusive jämförelsestörande poster.
 • Starkt kassaflöde på 3,3 miljarder kronor (2,6).
 • Kostnader för strukturåtgärder på 1,1 miljarder kronor för det tidigare kommunicerade strukturprogrammet har belastat rörelseresultatet inom jämförelsestörande poster.
 • Periodens resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgick till –92 Mkr (642), vilket  motsvarar ett resultat på –0,32 kr (2,24) per aktie.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls fredagen den 18 juli 2014 klockan 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson.

En presentation av koncernens andra kvartal 2014 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida http://www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 2230, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/interim-report-webcast


För mer information kontakta:

 • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014 klockan 07.50 (CET).