Delårsrapport januari – juni 2013

Sammanfattning av andra kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 674 Mkr (27 763) och periodens resultat till 642 Mkr (701), vilket motsvarar 2,24 kr (2,44) per aktie.
 • Den organiska tillväxten var 5,9%, medan valutakursförändringarna uppgick till –6,2%.
 • Latinamerika visade en organisk tillväxt på 18%.
 • Den nordamerikanska vitvarumarknaden växte med 9% under kvartalet och Electrolux fortsatte att ta marknadsandelar inom sina huvudkategorier.
 • Nordamerika nådde en rörelsemarginal på 8% som ett resultat av ökade volymer och förbättringar av pris och mix.
 • I Europa påverkades resultatet negativt av lägre volymer och priser samt negativa valutakursförändringar.
 • Negativ inverkan från valutakursförändringar med –181 Mkr påverkade resultatet i Europa och Latinamerika.
 • Det operativa kassaflödet förbättrades betydligt jämfört med första kvartalet 2013 och uppgick till 2,5 miljarder kronor.
 • Telefonkonferens

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 19 juli 2013 klockan 13.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens andra kvartal 2013 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida http://www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 2230, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/interim-report-webcast


För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är tillgänglig på http://www.electrolux.com/ir