Electrolux delårsrapport januari – juni 2016

Sammanfattning av andra kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 29 983 Mkr (31 355).
 • Den organiska försäljningen minskade med -0,9%, förvärv bidrog med 0,1%  medan valutaomräkningseffekter om -3,6% påverkade nettoomsättningen negativt.
 • Förbättrade rörelseresultat för flertalet affärsområden.
 • Fyra av sex affärsområden uppnådde en rörelsemarginal på över 6%.
 • Rörelseresultatet förbättrades till 1 564 Mkr (921), motsvararande en marginal på 5,2% (2,9).
 • Starkt operativt kassaflöde efter investeringar på 4,1 Mdr (2,9).
 • Periodens resultat uppgick till 1 079 Mkr (608), vilket motsvarar ett resultat på 3,75 kr (2,12) per aktie.           

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 20 juli kl 09.00 (CET).

Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Anna Ohlsson-Leijon.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q2-2016


För mer information kontakta:

 • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06
 • Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2016 kl. 0800 CET.