Electrolux delårsrapport januari-september 2015

Sammanfattning av tredje kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen ökade till 31 275 Mkr (28 784).
 • Försäljningen ökade med 8,7%, varav organisk tillväxt svarade för 2,1%, förvärv för 0,3% och valutaomräkningseffekter för 6,3%.
 • Organisk försäljningstillväxt inom Vitvaror EMEA och Vitvaror Nordamerika.
 • Fortsatt stark rörelseresultatförbättring för Vitvaror EMEA.
 • God utveckling för Vitvaror Nordamerika och Professionella Produkter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 506 Mkr (1 392), motsvararande en marginal på 4,8% (4,8).
 • Periodens resultat uppgick till 1 014 Mkr (933), vilket motsvarar ett resultat på 3,53 kr (3,26) per aktie.
 • Starkt kassaflöde om 3,2 (1,6) miljarder kr.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 23 oktober kl. 09.00 (CET).  Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 20 336 453 74, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q3-2015

För mer information kontakta:

Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87

Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015, klockan 08.00 (CET).