Electrolux delårsrapport januari – september 2014

Sammanfattning av tredje kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 784 Mkr (27 258).
 • Försäljningen ökade med 5,6%, varav positiva valutakursförändringar svarade för 4,0%.
 • Stark resultatförbättring för vitvaror i Europa.
 • Vitvaror Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet utvecklades väl på svaga marknader.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 392 Mkr (1 075), en förbättring med 29%.
 • Starkt kassaflöde på 1,6 miljarder kronor (1,0).
 • Periodens resultat uppgick till 933 Mkr (656), vilket motsvarar ett resultat på 3,26 kr (2,29) per aktie.

Presentation på Operaterrassen den 20 oktober kl 09.00 CET

Resultatet kommer vid detta tillfälle att presenteras för finansmarknaden och press på Operaterrassen i Stockholm klockan 09.00 (CET).

Konferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson. Presentationen hålls på engelska och webbsänds i realtid via Electrolux hemsida där presentationsmaterial också kommer att finnas tillgängligt.

Det går också att delta per telefon.

Plats och tid: Operaterrassen i Stockholm, Operahuset, Karl XII:s torg, klockan 09.00.

Länk till webbsändning: http://www.electrolux.com/interim-report-webcast

Presentationsmaterial för nedladdning: http://www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 2230, USA

För mer information kontakta:

 • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2014 klockan 08.00 (CET).