Electrolux bokslutsrapport 2014

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 400 Mkr (28 891).
 • Försäljningen ökade med 8,7%, varav organisk tillväxt svarade för 2,0%, förvärv för 0,2% och valutakursförändringar för 6,5%.
 • Stark resultatförbättring för Vitvaror EMEA, Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet.
 • Nya energikrav och uppstart av ny produktionsanläggning påverkade resultatet negativt för Vitvaror Nordamerika.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 472 Mkr (1 223), motsvararande en marginal på 4,7% (4,2).
 • Starkt kassaflöde på SEK 1 844m (1 484).
 • Periodens resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 970 Mkr (–987), vilket motsvarar ett resultat på 3,39 kr (–3,44) per aktie.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2014 på 6,50 kr (6,50) per aktie.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 28 januari kl. 09.00 (CET).  Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 2230, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

http://www.electrolux.com/ir

 


För mer information kontakta:

 • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06
 • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2015 klockan 08.00 (CET).