Årsstämma 2022

Electrolux årsstämma kommer att äga rum den 30 mars 2022 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 30 mars 2022 ska skriftligen begära detta hos styrelsen under adress:

AB Electrolux
Attn: Chefsjuristens kontor
105 45 Stockholm

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste förslaget ha inkommit senast den 9 februari 2022.