Årsstämma 2022

Årsstämma i AB Electrolux (publ) hölls onsdagen den 30 mars 2022. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 genomfördes bolagsstämman genom elektronisk uppkoppling enligt 14 och 15 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebar att aktieägarna fick utöva sin rösträtt genom deltagande online eller genom poströstning. Styrelsen hade även beslutat att den som inte är aktieägare kunde få följa förhandlingarna vid årsstämman, samt att stämman skulle direktsändas via Electrolux hemsida.

Protokollet som fördes vid stämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

VD Jonas Samuelson reflekterar över året som har gått och strategin framöver