Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

31 mars, 2020

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum tisdagen den 31 mars 2020 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Protokollet som fördes vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

Webbsändning

Hela stämman inklusive VD:s anförande livesändes via webcast. VD:s anförande finns även tillgängligt efter stämman, se länk nedan.

https://edge.media-server.com/mmc/p/a33hmft4/lan/sv

Dokument
Protokoll AB Electrolux årsstämma 2020 2 april, 2020 - Språk: Svenska 2 april, 2020 Svenska
Bilaga 2 – Förslag till dagordning 2020 2 april, 2020 - Språk: Svenska 2 april, 2020 Svenska
Bilaga 3 – Electrolux Årsredovisning 2019 – Rapport 2 april, 2020 - Språk: Svenska 2 april, 2020 Svenska
Bilaga 4 – Revisorsyttrande – Ersättningsriktlinjer 2019 2 april, 2020 - Språk: Svenska 2 april, 2020 Svenska
Bilaga 5 – Valberedningens förslag arvode till styrelsen och revisor 2020 2 april, 2020 - Språk: Svenska 2 april, 2020 Svenska
Bilaga 6 – Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 2020 2 april, 2020 - Språk: Svenska 2 april, 2020 Svenska
Bilaga 7 – Valberedningens förslag till revisor 2020 2 april, 2020 - Språk: Svenska 2 april, 2020 Svenska
Bilaga 8 – Förslag till Ersättningsriktlinjer 2020 2 april, 2020 - Språk: Svenska 2 april, 2020 Svenska
Bilaga 10 – Förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 2020 2 april, 2020 - Språk: Svenska 2 april, 2020 Svenska
Pressmeddelande – Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2020 31 mars, 2020 - Språk: Svenska 31 mars, 2020 Svenska
Pressmeddelande – AB Electrolux uppdaterar förväntad effekt från coronaviruset och ställer in utdelning 23 mars, 2020 - Språk: Svenska 23 mars, 2020 Svenska
Pressmeddelande – Uppdaterad information gällande Electrolux årsstämma den 31 mars 12 mars, 2020 - Språk: Svenska 12 mars, 2020 Svenska
Pressmeddelande – Kallelse till årsstämma i AB Electrolux 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Kallelse till årsstämma 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Proxy Form AGM 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Fullmaktsformulär årsstämma 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Valberedningens motiverade yttrande 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Valberedningens rekommendation styrelseledamöters aktieinnehav 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Styrelsens yttrande enl 19 kap 22§ ABL 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Styrelsens redovisning enligt 10.3 i Koden 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Läs mer inom Bolagsstyrning

AB Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 31 mars 2020 i Stockholm.

Läs mer

Den snabba utvecklingen av situationen runt coronaviruset har förstärkt Electrolux syn på konsekvenserna, med slutsatsen att det kommer att bli en väsentlig finansiell påverkan under 2020. Företaget genomför därför motverkande åtgärder för att skydda...

Läs mer
16 mars, 2020

Ledning

16 mars, 2020