Skip to content

Bokslutsrapport 2023

Tyst period: 1 januari – 1 februari 2024

Tyst period startar omedelbart när en rapporteringsperiod slutar och varar fram tills att resultaten för perioden publiceras. Under denna period arrangeras inga möten med investerare, analytiker och media.

Rapporten för det fjärde kvartalet 2023 publicerades den 2 februari 2024, omkring klockan 08.00.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, klockan 09.00 (CET), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson, och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken: https://edge.media-server.com/mmc/p/enipj8gz

eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor, använd länken: https://register.vevent.com/register/BId49f529e9af74aefb1c96f92dc35c0a7

Kommande händelser