Electrolux bokslutsrapport 2016

Electrolux bokslutsrapport 2016

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 32 144 Mkr (31 794).
 • Försäljningen ökade med 1%. Den organiska försäljningen minskade med 3% medan positiva valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 4%.
 • Rörelseresultatet förbättrades till 1 616 Mkr (-202), motsvarande en marginal på 5,0% (-0,6).
 • Stabil resultatutveckling för flertalet affärsområden.
 • Starkt resultat för Vitvaror EMEA trots betydande negativa valutakurseffekter.
 • Rörelseresultatet för Vitvaror Latinamerika påverkades av väsentligt lägre marknadsefterfrågan och av kostnadsbesparingsåtgärder.
 • Starkt operativt kassaflöde efter investeringar på 2,6 Mdr kr (1,4) under fjärde kvartalet.
 • Periodens resultat förbättrades till 1 272 Mkr (- 393), vilket motsvarar ett resultat på 4,43 kr (-1,38) per aktie.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 på 7,50 kr (6,50) per aktie som kommer att utbetalas i två delar.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 1 februari kl 09.00 (CET).

Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Anna Ohlsson-Leijon.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q4-2016


För mer information kontakta:

 • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06
 • Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 0800 CET.

Läs mer inom Finansiell information

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2019

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2019.

Läs mer