AB Electrolux publicerar årsredovisning för 2022

AB Electrolux årsredovisning för 2022 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning finns tillgänglig på www.electroluxgroup.com i pdf-format och kommer att distribueras till aktieägare som så önskat under mitten av mars 2023. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på Electrolux webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

Informationen är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-23 08:00 CET.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07