Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

2017 i korthet.

  • Rörelseresultatet ökade med 18%.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 6,1% (5,2).
  • Resultatet förbättrades för samtliga affärsområden.
  • Fyra affärsområden uppnådde en rörelsemarginal över 6%.
  • Starkt operativt kassaflöde efter investeringar.
  • Fem förvärv slutfördes.

Läs mer om Electrolux resultatutveckling, verksamhet och strategi i årsredovisningen för 2017.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Finansiell information
31 januari, 2018

Electrolux bokslutsrapport 2017

31 januari, 2018

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017. Nettoomsättningen uppgick till 29 309 Mkr (30 852).

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade med 5,1% och uppgick till 31 502 Mkr (29 983). Den organiska försäljningen var oförändrad, förvärv och avyttringar bidrog...

Läs mer