Skatteinformation inlösen 2004

16 juni, 2004

Skatteverket har utfärdat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften med anledning av inlösen av aktier i Electrolux 2004 mot kontantlikvid.

Av anskaffningsutgiften för aktie av serie A och B samt aktie av serie B noterade i euro i AB Electrolux bör 98,47 procent hänföras till aktierna och 1,53 procent till inlösenrätterna. För ytterligare information och exempel se relaterade dokument till höger.

Inlösenerbjudandet beslutades av Electrolux ordinarie bolagsstämma den 21 april 2004 med rätt för aktieägarna i Electrolux att lösa in aktier i bolaget mot kontant likvid på 200 kronor per aktie. Totalt anmäldes 15.179.692 aktier för inlösen, motsvarande ett värde om drygt 3 miljarder kronor. Inlösenlikviden utbetalades till aktieägarna den 30 juni 2004.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Skatteinformation
21 april, 2020

Skatteinformation Electrolux Professional

21 april, 2020

Under januari 2007 genomförde Electrolux en split (2:1). En av de splittade aktierna blev en inlösenaktie som cirka tre veckor efter splitten automatiskt löstes in för 20 kr.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd - utdelning av aktier i Husqvarna AB för svenska aktieägare.

Läs mer