Rapport för första halvåret 2006

• Nettoomsättningen ökade till 49.875 Mkr (46.099) och periodens resultat för den kvarvarande verksamheten uppgick till 773 Mkr (748), motsvarande 2:62 kr (2:57) per aktie

• Lägre resultat för vitvaror i Europa på grund av utförsäljning av produkter i samband med införandet av EU-direktivet om användning av farliga substanser

• Ökad försäljning för vitvaror i Nordamerika med stabila marginaler

• Kraftig förbättring för dammsugare i Nordamerika och Europa

• Fortsatt god vinstutveckling i Latinamerika

• Starkt kassaflöde under andra kvartalet

• Koncernens utsikter för 2006 kvarstår

• Utomhusverksamheten rapporteras som avvecklad verksamhet

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03.
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir