Rapporter och nyheter om bolagsstyrning

This page is also available in English.
Visa
Rapporter och nyheter om bolagsstyrning

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019 har nu utsetts.

Läs mer
16 augusti, 2018

Lednings- förändringar i AB Electrolux

16 augusti, 2018

Electrolux informerar idag om förändringar i koncernledningen samt en justering av en del av affärsområdenas organisatoriska struktur.

Läs mer

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 5 april 2018 i Stockholm.

Läs mer
28 februari, 2018

Bolagsstyrnings- rapport 2017

28 februari, 2018

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2017.

Läs mer

Electrolux årsredovisning för 2017 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer
27 februari, 2018

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

27 februari, 2018

Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma torsdagen den 5 april 2018 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer

Electrolux valberedning föreslår inför årsstämman den 5 april att Staffan Bohman väljs som ny styrelseordförande i AB Electrolux. Valberedningen föreslår även omval av ledamöterna Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ulla Litzén, Bert Nordberg, Fredrik Persson,...

Läs mer