Skip to content

Delårsrapport januari – juni 2023

Delårsrapporten för Q2 2023 publicerades den 20 juli 2023, omkring klockan 08.00.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, klockan 09.00 (CEST), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson, Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg, och Anna Ohlsson-Leijon, Chef för Commercial & Consumer Journey

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken: https://edge.media-server.com/mmc/p/sodz9rru

eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor,
använd länken: https://register.vevent.com/register/BI071ca5bc626a4c57bdf64549ff31fd2c

Kommande händelser