Årsstämma 2020

Årsstämma i AB Electrolux äger rum 31 mars på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

Lägg till i kalendern