Electrolux publicerar årsredovisning för 2021

Electrolux årsredovisning för 2021 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning finns tillgänglig på www.electroluxgroup.com i pdf-format och kommer att distribueras till aktieägare som så önskat under mitten av mars 2022. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på Electrolux webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

”Marknadsefterfrågan var stark under 2021, då konsumenter fortsätter att investera i sina hem. Vi levererade rekordstark försäljning och vinst och mötte eller överträffade alla våra finansiella mål genom ett attraktivt produkt- och varumärkeserbjudande, och vi kompenserade framgångsrikt för en betydande kostnadsinflation genom prishöjningar”, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef. Han fortsätter: ”Det finns många faktorer bakom vår goda prestation, men utöver vårt fokus på innovationer för konsumentupplevelser vill jag särskilt lyfta fram våra medarbetares förmåga att snabbt och framgångsrikt anpassa sig till ändrade förhållanden”.

Årsredovisningen inkluderar Electrolux första rapportering i enlighet med EU-taxonomin, ett ramverk som inrättats för att underlätta hållbara investeringar. EU-taxonomin syftar till att etablera gemensamma definitioner och rapportering om vilken ekonomisk verksamhet som är i linje med EU:s hållbarhetsmål för 2030.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72

Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 09.00 CET.