Electrolux publicerar årsredovisning för 2020

Electrolux årsredovisning för 2020 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ned i pdf-format här och kommer att distribueras till aktieägare som så önskat under mitten av mars 2021.

– Coronaviruspandemin under 2020 påverkade hela samhället väsentligt, inklusive våra konsumenter och vår verksamhet. Det har varit en utmanande tid för oss alla, men jag tycker att sättet vi hanterat situationen på och den respons vi fått från konsumenter visar att vi har en väl utformad strategi. Det finansiella resultatet förbättrades betydligt under året tack vare ett attraktivt produktutbud och vår förmåga att snabbt agera, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef.

Från 2020 innehåller Electrolux årsredovisning även en rapport baserad på Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. Syftet med rapporten är att bedöma hur klimatförändringarna kan komma att påverka Electrolux långsiktigt, men också att beskriva den roll Electrolux kan ha för att motverka klimatförändringar.

Den tidigare digitala informationen Annual Review har reviderats för att ge ett mer långsiktigt perspektiv. Den ingår nu som en del av Investor Relations avsnitt på Electrolux webbplats och utgår därmed från den årliga rapporteringen. Det nya avsnittet på webbplatsen, Electrolux for Investors, innehåller bland annat information om Electrolux strategi, case-beskrivningar och marknadsinformation.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72

Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08.00 CET.