Electrolux Årsredovisning 2012

Electrolux vision är att bli det bästa vitvaruföretaget i världen enligt kunder, anställda och aktieägare.

Online edition (In English), including the sustainability performance review, Sustainablility matters.

Electrolux strategi är intakt. Med innovativa produkter under starka varumärken och genom att dra nytta av koncernens globala styrka och räckvidd skapas förutsättningar för lönsam tillväxt.

Electrolux försäljning för 2012 ökade med 9,4 procent i jämförbara valutor, varav 5,5 procent var organisk tillväxt, vilket var den högsta tillväxten någonsin för koncernen med nuvarande struktur.

Electrolux tryckta årsredovisning består av två delar; Verksamhet och strategi och Resultat. Årsredovisningen finns också som webbversion inklusive en omfattande hållbarhetsrapport.