Bokslutsrapport 2005

Stockholm den 14 februari 2006

Resultatet för Inomhusprodukter förbättrades i alla regioner

• Nettoomsättningen 2005 ökade till 129.469 Mkr (120.651) eller med 4% i jämförbara valutor

• Periodens resultat uppgick till 1.763 Mkr (3.259), motsvarande 6:05 kr (10:92) per aktie

• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade med 28% exklusive jämförelsestörande poster
och förändringar av valutor

• Starkt kvartal för vitvaror i Nordamerika och för dammsugarprodukter i alla regioner

• Positiv utvecklingstrend av marginalen för vitvaror i Europa under 2005

• Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 7:50 kr (7:00) per aktie

• Styrelsen föreslår att utomhusverksamheten avskiljs till en separat enhet för att noteras
på Stockholmsbörsen under namnet Husqvarna AB (publ)

För mer information
Peter Nyquist, Vice President Investor Relations & Financial Information 08-738 6003
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com