Årsstämma 2023

Årsstämman kommer att äga rum den 29 mars 2023 i Stockholm.

Anmälan av ärenden att behandlas vid årsstämman 2023

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Electrolux årsstämma den 29 mars 2023 ska skriftligen begära detta hos styrelsen, under adress:

AB Electrolux
Attn: Chefsjuristens kontor
105 45 Stockholm

Förslaget måste, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit senast den 8 februari 2023.