Årsstämma 2017

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum torsdagen den 23 mars 2017 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Protokollet som fördes vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart i tabellen nedan.