Årsredovisning 2019

2019 i korthet.

  • Den organiska försäljningen för kvarvarande verksamhet minskade med 1,0%, vilket berodde på lägre volymer, framförallt i Nordamerika.
  • Exklusive engångsposter om –1 344 Mkr (–1 343) uppgick rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet till 4 533 Mkr (5 519), motsvarande en marginal om 3,8% (4,8).
  • Lägre volymer och ökade kostnader i Nordamerika relaterade till konsolidering av tillverkning påverkade resultatet negativt, medan prishöjningar kompenserade för högre råmaterialkostnader, handelstariffer och negativa valutaeffekter.
  • Omfattande produktlanseringar, bl.a. under ett vässat Electrolux varumärke, bidrog till mixförbättringar.
  • Förslag om att aktieägarna beslutar om utdelning av Electrolux Professional som ett fristående bolag.
  • Omfattande investeringsprogram inom tillverkningen och initiering av ytterligare effektiviseringsåtgärder.