Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

2017 i korthet.

  • Rörelseresultatet ökade med 18%.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 6,1% (5,2).
  • Resultatet förbättrades för samtliga affärsområden.
  • Fyra affärsområden uppnådde en rörelsemarginal över 6%.
  • Starkt operativt kassaflöde efter investeringar.
  • Fem förvärv slutfördes.

Läs mer om Electrolux resultatutveckling, verksamhet och strategi i årsredovisningen för 2017.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Finansiell information

Sammanfattning av tredje kvartalet 2018

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 31 354 Mkr (30 948). Försäljningstillväxten uppgick till 0,7% och flertalet affärsområden visade organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 827 Mkr (1 919) motsvarande en marginal på...

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 27 906 Mkr (28 201). Försäljningstillväxten uppgick till 3,3%, medan valutaomräkningseffekter påverkade negativt med 4,4%.

Läs mer