Årsredovisning 2017

2017 i korthet.

  • Rörelseresultatet ökade med 18%.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 6,1% (5,2).
  • Resultatet förbättrades för samtliga affärsområden.
  • Fyra affärsområden uppnådde en rörelsemarginal över 6%.
  • Starkt operativt kassaflöde efter investeringar.
  • Fem förvärv slutfördes.

Läs mer om Electrolux resultatutveckling, verksamhet och strategi i årsredovisningen för 2017.