Electrolux årsredovisning 2016

Electrolux årsredovisning 2016

2016 i korthet

  • Fyra av sex affärsområden uppnådde en rörelsemarginal på över 6%.
  • Fortsatt god resultatutveckling för Vitvaror EMEA.
  • Svaga marknadsförhållanden i Latinamerika påverkade resultatutvecklingen i regionen.
  • Rörelsemarginalen förbättrades till 5,2% (2,2).
  • Starkt operativt kassaflöde efter investeringar.

Läs mer om Electrolux resultatutveckling, verksamhet och strategi i årsredovisningen för 2016.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Finansiell information
28 februari, 2018

Årsredovisning 2017

28 februari, 2018

2017 i korthet. Rörelseresultatet ökade med 18%. Rörelsemarginalen uppgick till 6,1% (5,2). Resultatet förbättrades för samtliga affärsområden.

Läs mer
31 januari, 2018

Electrolux bokslutsrapport 2017

31 januari, 2018

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017. Nettoomsättningen uppgick till 29 309 Mkr (30 852).

Läs mer