Delårsrapport januari – september 2008

27 oktober, 2008

Sammanfattning av tredje kvartalet 2008

• Nettoomsättningen uppgick till 26 349 Mkr (26 374). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,6%.

• Resultatet per aktie var 2,99 kr (2,71)

• Rörelseresultatet uppgick till 1 178 Mkr (1 152) exklusive jämförelsestörande poster

• Stabilt resultat i Nordamerika trots svag marknad, främst tack vare prishöjningar

• Lanseringen av Electrolux i Nordamerika fortsätter att överträffa förväntningarna

• Resultatet i Europa påverkades negativt av lägre försäljningsvolymer och priser, vilket till viss del motverkats av besparingar

• Förbättrade resultat för vitvaror i Latinamerika och Asien/Stilla havsområdet, professionella produkter och dammsugare

• Utsikten för rörelseresultatet är oförändrad, vi förväntar oss ett rörelseresultat för 2008 på 3 300-3 900 Mkr. Den ökade osäkerheten om den globala ekonomins utveckling gör det dock ytterst svårt att förutsäga marknadsutvecklingen. Vi lämnar därför ingen prognos för marknadsutvecklingen för resten av året.

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas den 27 oktober 2008 klockan 15.00-16.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg och Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information. En presentation av koncernens tredje kvartal 2008 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8-505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/webcast1

Finansiella rapporter 2009
Bokslutsrapport 2008, 4 februari
Delårsrapport januari–mars, 22 april
Delårsrapport januari–juni, 16 juli
Delårsrapport januari–september, 26 oktober

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: 08-738 60 03. Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Bilder
IR_q3_2008

IR_q3_2008

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Dokument
Hela rapporten  
Ämnen och kategorier


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter
31 januari, 2018

Electrolux bokslutsrapport 2017

31 januari, 2018

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017. Nettoomsättningen uppgick till 29 309 Mkr (30 852).

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade med 5,1% och uppgick till 31 502 Mkr (29 983). Den organiska försäljningen var oförändrad, förvärv och avyttringar bidrog...

Läs mer