Skatteinformation Electrolux Professional

Skatteverkets allmänna råd – utdelning av aktier i Electrolux Professional

Utdelningen av aktier i Electrolux Professional är undantagen från beskattning i Sverige med stöd av de så kallade Lex Asea-reglerna. Samtliga aktieägare rekommenderas dock att rådfråga sitt lokala skattekontor eller sin skatterådgivare avseende de skattemässiga konsekvenserna av utdelningen.

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Electrolux utdelning av Electrolux Professional avser endast aktieägare med skatterättslig hemvist i Sverige. Enligt det allmänna rådet ska anskaffningsutgiften fördelas som följer:

  • 72 % av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier av serie A i AB Electrolux bör efter utdelningen hänföras till AB Electrolux och 28 % till Electrolux Professional
  • 87 % av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier av serie B i AB Electrolux bör efter utdelningen hänföras till AB Electrolux och 13 % till Electrolux Professional

Ytterligare information finns nedan under rubriken ”Dokument”.