Positiv engångseffekt på 70,5 milj. USD relaterad till tullfråga i USA

Electrolux kommer att redovisa en positiv nettoeffekt från en engångspost på 70,5 miljoner USD (656 Mkr) i rapporten för första kvartalet 2022 relaterad till processen angående tullar på importerade tvättmaskiner till USA.

Electrolux har nått en förlikning relaterad till processen angående tullar på tvättmaskiner som importerades till USA från Mexiko under 2016/2017. Förlikningsbeloppet på 70,5 miljoner USD (656 Mkr) från bolagets tidigare ombud kommer att redovisas som en engångspost, vilken påverkar rörelseresultatet positivt för första kvartalet i affärsområde Nordamerika. Den positiva kassaflödeseffekten förväntas inträffa under andra kvartalet 2022.

Förlikningen relaterar till ett beslut från 2018 av USAs handelsdepartement att belägga tvättmaskiner som importerades av Electrolux till USA från Mexiko mellan februari 2016 och januari 2017 med en tullsats på 72,41 %. Efter ett överklagande fastställde en skiljenämnd senare handelsdepartementets beslut, vilket medförde att resultatet under fjärde kvartalet 2021 belastades med 85 miljoner USD, kommunicerat den 26 januari 2022.

Delårsrapporten för första kvartalet 2022 kommer att publiceras den 29 april 2022 kl. 08.00 CET.

Denna information är sådan som Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-07 08:45 CET.

För mer information kontakta: 

Paul Palmstedt, Corporate Communications, 070-593 92 83

Sophie Arnius, Investor Relations, 070-590 80 72