Kai Wärn föreslås som ny styrelseledamot i AB Electrolux

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 23 mars att Kai Wärn väljs in som ny ledamot i AB Electrolux styrelse. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande ledamöter; Ronnie Leten (ordförande), Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ulla Litzén, Bert Nordberg, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson och Ulrika Saxon.

Kai Wärn är VD och koncernchef för Husqvarna AB. Han ingår också i Husqvarna ABs styrelse. Han har tidigare varit Operations Partner vid IK Investment Partners Norden AB, VD och koncernchef för Seco Tools AB och haft olika befattningar inom ABB. Han är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Kai Wärn, född 1959, är svensk medborgare.

Electrolux valberedning utgörs av Johan Forssell (ordförande), Investor AB, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, Kaj Thorén, Alecta, och John Hernander, Nordea Investment Funds. I valberedningen ingår också Ronnie Leten och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux Årsstämma 2017
14 februari, 2017

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

14 februari, 2017

Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma torsdagen den 23 mars 2017 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer

Valberedningsledamöter inför Electrolux årsstämma 2017.

Läs mer

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum torsdagen den 23 mars 2017 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2017 har nu utsetts. 

Läs mer