Electrolux Group publicerar historiska jämförelsetal för den nya affärsområdesstrukturen

Som tidigare kommunicerats har Electrolux Group den 1 januari 2024 omorganiserats i tre regionala affärsområden. Historiska jämförelsetal för det sammanslagna affärsområdet Europa, Asien-Stillhavsområdet, Mellanöstern och Afrika tillhandahålls för att förenkla jämförelsen med framtida finansiell rapportering.

Som kommunicerats den 27 oktober 2023 har de två affärsområdena Europa samt Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika bildat ett gemensamt affärsområde. De övriga affärsområdena Nordamerika och Latinamerika kvarstår. Den nya strukturen förväntas bidra till att bättre utnyttja koncernens globala storlek med färre nivåer, samt uppnå ett ökat fokus och lägre kostnader.

Från och med delårsrapporten för det första kvartalet 2024 kommer Electrolux Group att rapportera i enlighet med den nya affärsområdesstrukturen. 

Bifogat finns utvalda historiska jämförelsetal per affärsområde för kvartal och helår 2022 och 2023.

De historiska jämförelsetalen finns även på koncernens hemsida:
https://www.electroluxgroup.com/restated-figures-2022-and-2023/

De historiska jämförelsetalen är inte reviderade.

För mer information:

Maria Åkerhielm, Investor Relations, +46 70 796 3856

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07