Electrolux Group avyttrar fabriken i Nyíregyháza, Ungern till Qvantum

Electrolux Group har avyttrat sin tillverkningsenhet i Nyíregyháza, Ungern till den svenska värmepumptillverkaren Qvantum för en kontant ersättning om 38 miljoner EUR (cirka 455 Mkr).

Den uppskattade realisationsvinsten om 25 miljoner EUR (cirka 300 Mkr) kommer att redovisas som en engångspost, vilket påverkar rörelseresultatet positivt för affärsområde Europa under det tredje kvartalet 2023.

Försäljningen är del av åtgärderna att avyttra icke-kärntillgångar med ett totalt potentiellt värde av 10 Mdr kr, vilket kommunicerades den 20 juli 2023.

Electrolux Group har sedan beskedet om beslutet att upphöra med produktionen i Nyíregyháza undersökt olika möjligheter att avyttra enheten till externa intressenter, vilket skett i nära samarbete med de lokala myndigheterna.

Köparen Qvantum är en svensk tillverkare av högkvalitativa elektriska värmepumpar, grundat 1993. Av flera intresserade parter var Qvantum den mest lämpliga köparen, efter att flera faktorer beaktats, inklusive planerna att snabbt starta upp ny tillverkning vid enheten. Qvantum har uttryckt intresse att erbjuda vissa positioner till Electrolux Group’s anställda vid fabriken.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07