Electrolux årsstämma 2008; VDs kommentarer kring rådande marknadsläge

Utöver en redogörelse för de viktigaste händelserna under 2007 och för koncernens strategiska ambitioner lämnar VD Hans Stråberg på årsstämman information om marknadsläget och förväntningarna för 2008.

Han upprepar utsikten att rörelseresultatet för 2008 förväntas ligga i linje med rörelseresultatet för 2007, men att de ekonomiska förutsättningarna fortfarande är osäkra. Med tanke på den inledande svaga utvecklingen på marknaderna i Nordamerika och Europa samt ett antal tidigare kommunicerade negativa engångsposter så förväntas att rörelseresultatet för det första kvartalet 2008 kommer att bli svagt negativt. Nedan följer ett utdrag av VDs kommentarer.

”Nu tänkte jag gå över till att berätta lite om hur vi ser på utvecklingen under detta år.

Det diskuteras ofta huruvida ekonomin i USA befinner sig in en recession eller inte.
Vitvaruindustrin har befunnit sig i en recession sedan mitten av 2006. Marknaden är på väg mot det sjunde kvartalet i följd med negativ tillväxt i USA.

Vi tror fortfarande att efterfrågan på vitvaror minskar något jämfört med 2007 såsom vi kommunicerade i januari.

Men året har börjat något sämre än vad vi förväntat oss. Vi uppskattar att marknaden i februari minskade med cirka 10% jämfört med samma månad året innan. Vilket gör att marknaden var nästan 15% svagare än i februari 2006.

Samtidigt som USA-marknaden visat en kraftig nedgång så har den europeiska marknaden varit stabil de senaste åren och visat en viss tillväxt.

Under det fjärde kvartalet förra året såg vi en klar avmattning på några av för oss viktiga marknader som Tyskland, Storbritannien och Spanien. Denna trend har fortsatt under det första kvartalet 2008. Efterfrågan i Västeuropa fortsätter att vara svag samtidigt som vi ser fortsatt tillväxt i Östeuropa.

Vi räknar fortfarande med att efterfrågan sammantaget i Europa kommer att visa en svag tillväxt för 2008.

Vi tror som tidigare att Electrolux rörelseresultat för 2008 förväntas ligga i linje med 2007.

Ett antal faktorer kommer att påverka vårt resultat.

För det första: vi har minskat komplexiteten i vår europeiska verksamhet vilket gör att vi klarar samma jobb med färre anställda. Vi räknar med att mer än 400 personer kommer att sluta. Kostnaden för detta – cirka 400 miljoner kronor – kommer att belasta första kvartalet.

För det andra: vi kommer även i fortsättningen att ha högre kostnader för de produkter som lanserats i Europa, även om vi steg för steg nu lyckas pressa kostnaderna.

För det tredje: vi förväntar oss att resultatet kommer att påverkas negativt av vår stora lansering i USA. Den kommer till en början att medföra stora investeringar i marknadsföring och de positiva effekterna kommer först 2009.

För det fjärde: vi räknar med att kostnaderna för råvaror kommer att stiga. För det fjärde året i rad. Vi förväntar oss en kostnadsökning på en miljard kronor 2008. Vi fortsätter att spara och höja priserna, men det kommer att vara svårt att helt kompensera för de ökade kostnaderna.

Samtidigt fortsätter vi att steg för steg förbättra vår verksamhet och därmed det underliggande resultatet och min bedömning är att vi kommer att kompensera för dessa negativa poster.

Positiva effekter kommer från vårt stora omstruktureringsprogram tillsammans med besparingar inom inköp, administration och produktion. De lanserade produkterna i Europa kommer att ge en bättre marginal. Resultatet kommer även att förbättras genom en viss tillväxt.

Men jag vill redan nu flagga för att första kvartalet kommer att vara mycket svagt. Historiskt är det första kvartalet det säsongsmässigt svagaste kvartalet, med endast 10-15% av årets resultat.

Med tanke på den inledande svaga utvecklingen på marknaderna i Nordamerika och Europa samt ett antal tidigare kommunicerade negativa engångsposter så förväntas att rörelseresultatet för det första kvartalet 2008 kommer att bli svagt negativt.

Men jag vill upprepa att vår utsikt för helåret ligger kvar: Electrolux rörelseresultat för 2008 förväntas ligga i linje med 2007, men de ekonomiska förutsättningarna är fortfarande osäkra.”

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för
professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2007 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om börs-och clearingverksamhet.