Electrolux årsredovisning för 2014 har publicerats

Electrolux årsredovisning för 2014 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Årsredovisningen, som beskriver Electrolux verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns tillgänglig för nedladdning på https://www.electroluxgroup.com/arsredovisning2014/.

Den tryckta versionen kommer att distribueras till aktieägare som så önskat under början av vecka 11 och kan även beställas på https://www.electroluxgroup.com/bestall-trycksaker/.

För mer information, kontakta:

Electrolux Pressjour
08 657 65 07

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2015 kl. 13.00.