Electrolux årsredovisning 2016

2016 i korthet

  • Fyra av sex affärsområden uppnådde en rörelsemarginal på över 6%.
  • Fortsatt god resultatutveckling för Vitvaror EMEA.
  • Svaga marknadsförhållanden i Latinamerika påverkade resultatutvecklingen i regionen.
  • Rörelsemarginalen förbättrades till 5,2% (2,2).
  • Starkt operativt kassaflöde efter investeringar.

Läs mer om Electrolux resultatutveckling, verksamhet och strategi i årsredovisningen för 2016.