Electrolux årsredovisning 2016

Electrolux årsredovisning 2016

2016 i korthet

  • Fyra av sex affärsområden uppnådde en rörelsemarginal på över 6%.
  • Fortsatt god resultatutveckling för Vitvaror EMEA.
  • Svaga marknadsförhållanden i Latinamerika påverkade resultatutvecklingen i regionen.
  • Rörelsemarginalen förbättrades till 5,2% (2,2).
  • Starkt operativt kassaflöde efter investeringar.

Läs mer om Electrolux resultatutveckling, verksamhet och strategi i årsredovisningen för 2016.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Finansiell information

Sammanfattning av första kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 27 906 Mkr (28 201). Försäljningstillväxten uppgick till 3,3%, medan valutaomräkningseffekter påverkade negativt med 4,4%.

Läs mer

2017 i korthet. Rörelseresultatet ökade med 18%. Rörelsemarginalen uppgick till 6,1% (5,2). Resultatet förbättrades för samtliga affärsområden.

Läs mer

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).

Läs mer