Bolagsstyrningsrapport 2020

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden.

  • Omval av Staffan Bohman som styrelseordförande.
  • Val av två nya styrelseledamöter, Henrik Henriksson och Karin Overbeck.
  • Utdelning av Electrolux Professional AB till Electrolux aktieägare.
  • Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram for ledande befattningshavare med ett nytt hållbarhetsmål.