Årsstämma 2018

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum torsdagen den 5 april 2018 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Protokollet som fördes vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

Dokument
Protokoll fört vid årsstämma 5 april 2018 19 april, 2018 - Språk: Svenska 19 april, 2018 Svenska
Bilaga 2 – Förslag till dagordning 2018 19 april, 2018 - Språk: Svenska 19 april, 2018 Svenska
Bilaga 3 – Electrolux Årsredovisning 2017 28 februari, 2018 - Språk: Svenska 28 februari, 2018 Svenska
Bilaga 4 – Revisorsyttrande 2018 – Ersättningsriktlinjer 19 april, 2018 - Språk: Svenska 19 april, 2018 Svenska
Bilaga 5 – Förslag till ändring av bolagsordningen 19 april, 2018 - Språk: Svenska 19 april, 2018 Svenska
Bilaga 6 – Förslag till arvode till styrelsen och revisorn 2018 19 april, 2018 - Språk: Svenska 19 april, 2018 Svenska
Bilaga 7 – Förslag till val av styrelseledamöter 2018 19 april, 2018 - Språk: Svenska 19 april, 2018 Svenska
Bilaga 8 – Förslag till val av revisor 2018 19 april, 2018 - Språk: Svenska 19 april, 2018 Svenska
Bilaga 9 – Förslag till ersättningsriktlinjer 2018 19 april, 2018 - Språk: Svenska 19 april, 2018 Svenska
Bilaga 10 – Förslag till aktieprogram 2018 19 april, 2018 - Språk: Svenska 19 april, 2018 Svenska
Bilaga 11 – Förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 2018 19 april, 2018 - Språk: Svenska 19 april, 2018 Svenska
Pressmeddelande – Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2018 6 april, 2018 - Språk: Svenska 6 april, 2018 Svenska
Pressmeddelande – Kallelse till årsstämma i AB Electrolux 27 februari, 2018 - Språk: Svenska 27 februari, 2018 Svenska
Kallelse till årsstämma 2018 27 februari, 2018 - Språk: Svenska 27 februari, 2018 Svenska
Fullmaktsformulär årsstämma 2018 27 februari, 2018 - Språk: Svenska 27 februari, 2018 Svenska
Proxy Form AGM 2018 27 februari, 2018 - Språk: Engelska 27 februari, 2018 Engelska
Electrolux Årsredovisning 2017 28 februari, 2018 - Språk: Svenska 28 februari, 2018 Svenska
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 2018 27 februari, 2018 - Språk: Svenska 27 februari, 2018 Svenska
Valberedningens motiverade yttrande 2018 27 februari, 2018 - Språk: Svenska 27 februari, 2018 Svenska
Valberedningens rekommendation styrelseledamöters aktieinnehav 2018 27 februari, 2018 - Språk: Svenska 27 februari, 2018 Svenska
Styrelsens yttrande enl 19 kap 22 § aktiebolagslagen 2018 27 februari, 2018 - Språk: Svenska 27 februari, 2018 Svenska
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2018 enligt regel 10.3 i Svensk kod for bolagsstyrning 27 februari, 2018 - Språk: Svenska 27 februari, 2018 Svenska
Revisorsyttrande – Ersättningsriktlinjer 2017 27 februari, 2018 - Språk: Svenska 27 februari, 2018 Svenska
Pressmeddelande – Staffan Bohman föreslås som ny ordförande i AB Electrolux 12 januari, 2018 - Språk: Svenska 12 januari, 2018 Svenska
Pressmeddelande – Valberedning utsedd inför Electrolux årsstämma 2018 27 september, 2017 - Språk: Svenska 27 september, 2017 Svenska
Läs mer inom Bolagsstyrning

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 5 april 2018 i Stockholm.

Läs mer
28 februari, 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

28 februari, 2018

Omval av Ronnie Leten som styrelseordförande och val av Kai Wärn som ny styrelseledamot. Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Läs mer

Electrolux årsredovisning för 2017 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer