Årsstämma 2018

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum torsdagen den 5 april 2018 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Protokollet som fördes vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart i tabellen nedan.