Årsstämma 2014

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum onsdagen den 26 mars 2014 kl 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Protokollet som fördes vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart i tabellen nedan.