Årsstämma 2009 – Inför årsstämman

Anmälan av ärenden att behandlas vid årsstämman 2009

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Electrolux årsstämma den 31 mars 2009 ska skriftligen begära detta hos styrelsen, under adress:

  • AB Electrolux
  • ATTN: Chefsjuristens kontor
  • 105 45 Stockholm

Förslaget måste, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit senast den 10 februari 2009.