Årsredovisning 2010

Sammanfattning av 2010 – ett rekordår

  • I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,5%.
  • Stark tillväxt i Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet kompenserade för lägre försäljningsvolymer i Europa och Nordamerika.
  • 2010 var det år då Electrolux uppnådde målet för rörelsemarginalen på 6% för ett helår.
  • Förbättringar av produktmixen och kostnadsbesparingar motverkade ökade kostnader för råmaterial och prispress på marknaden.
  • Alla affärsområden överträffade föregående års rörelseresultat.
  • Starka förbättringar av rörelseresultaten för verksamheterna i Asien/Stillahavsområdet och för Professionella Produkter.
  • Starkt kassaflöde genererat av rörelseresultatet.

Electrolux Årsredovisning 2010 – Online edition

Electrolux Årsredovisning 2010 - Online Edition (svenska)
Svenska
Electrolux Annual Report 2010 - Online edition (English)
English

Kampanj Green Range

All produktutveckling inom Electrolux bygger på en djup insikt om konsumenternas utvecklade behov. Runt om i världen ökar intresset för produkter som är tillverkade på ett hållbart sätt, förbrukar mindre energi och vatten, och som går att återvinna. Som ett ledande varumärke för energieffektiva och vattensnåla produkter, både för konsumenter och professionella användare, kan Electrolux dra fördel av denna utveckling.

Med kampanjen Vac from the Sea har Electrolux ökat människors medvetenhet om vilken effekt plastskräp har på världens hav samtidigt som det råder brist på återvunnen plast. Kampanjen, som är kopplad till strategin kring marknadsföringen av Electrolux Green Range dammsugare, har stärkt koncernens ledande position inom hållbarhet.