Årsredovisning 2007

Sammanfattning av 2007

  • Electrolux-varumärket stod för nästan 50% av de produkter som såldes.
  • Investeringar i utveckling av nya produkter uppgick till cirka 2% av försäljningen.
  • Nära 50% av Electrolux produktion är idag lokaliserad till lågkostnadsländer.
  • Electrolux försäljningstillväxt i världen uppgick till 4%.
  • Trots en lägre vinst i Europa lyckades Electrolux förbättra sitt rörelseresultat med 6% framförallt genom förbättrad produktmix och högre försäljningsvolymer.
  • Totalt delades 6,8 miljarder kronor ut till Electrolux aktieägare.