AB Electrolux publicerar informations-broschyr och utser ytterligare styrelseledamot i Electrolux Professional AB

Styrelsen för AB Electrolux (publ) (”Electrolux”) har föreslagit att en extra bolagsstämma den 21 februari 2020 fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i Electrolux Professional AB (publ) (”Electrolux Professional”) till Electrolux aktieägare. Information angående den föreslagna utdelningen och noteringen av aktierna i Electrolux Professional har idag publicerats och gjorts tillgänglig i form av en informationsbroschyr.

Informationsbroschyren innehåller bakgrund och motiv till den föreslagna uppdelningen av Electrolux-koncernen samt en beskrivning av Electrolux Professionals verksamhet. Broschyren innehåller vidare finansiella mål, utdelningspolicy och historisk finansiell information både för Electrolux Professional och Electrolux (exklusive Electrolux Professional). Broschyren är ett beslutsunderlag för Electrolux aktieägare avseende styrelsens förslag att dela ut aktierna i Electrolux Professional. Broschyren och mer information om extra bolagsstämman finns här.

Electrolux har tidigare informerat om utseendet av sex styrelseledamöter i Electrolux Professional; Kai Wärn, ordförande, Lorna Donatone, Hans Ola Meyer, Daniel Nodhäll, Martine Snels och Carsten Voigtländer. Idag tillkännages att Katharine Clark också utsetts till styrelseledamot, vilket betyder att styrelsen består av sju bolagsstämmovalda ledamöter. Mer information om Katharine Clark samt de övriga styrelseledamöterna finns i informationsbroschyren.

Prospekt för upptagande till handel av aktierna i Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm planeras att publiceras den 10 mars 2020. Utdelning av och första dag för handel i aktierna i Electrolux Professional är planerad till den 23 mars 2020.

Investerare, analytiker och mediarepresentanter hälsas välkomna till Electrolux Professionals första investerardag planerad att hållas den 11 mars 2020 i Stockholm. Alberto Zanata, VD och koncernchef för Electrolux Professional, kommer att hålla i dagen tillsammans med delar av koncernledningen. Investerardagen kommer att erbjuda en genomgång av bolagets strategi, finansiella utveckling och mål samt beskrivning av produkter, produktion och marknader. Anmälan till investerardagen görs till Jacob Broberg, informations- och IR-direktör för Electrolux Professional: jacob.broberg@electroluxprofessional.com

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72

Electrolux pressjour: 08-657 65 07