Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma i AB Electrolux ägde rum fredagen den 21 februari 2020 på AB Electrolux huvudkontor i Stockholm.

Protokollet som fördes vid stämman inklusive bilagan finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

Dokument
Protokoll fört vid extra bolagsstämma 21 februari 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Bilaga 2 – Förslag till dagordning extra bolagsstämma 2020 21 februari, 2020 - Språk: English 21 februari, 2020 English
Pressmeddelande – Kommuniké från AB Electrolux extra bolagsstämma 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Pressmeddelande – Kallelse till extra bolagsstämma i AB Electrolux 20 januari, 2020 - Språk: Svenska 20 januari, 2020 Svenska
Kallelse till extra bolagsstämma 2020 20 januari, 2020 - Språk: Svenska 20 januari, 2020 Svenska
Informationsbroschyr – Electrolux Professional 31 januari, 2020 - Språk: Svenska 31 januari, 2020 Svenska
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 31 januari, 2020 - Språk: Svenska 31 januari, 2020 Svenska
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 31 januari, 2020 - Språk: Svenska 31 januari, 2020 Svenska
Bilaga A till styrelsens yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 31 januari, 2020 - Språk: Svenska 31 januari, 2020 Svenska
Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 31 januari, 2020 - Språk: Svenska 31 januari, 2020 Svenska
Fullmaktsformulär extra bolagstämma 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Proxy Form EGM 2020 20 januari, 2020 - Språk: Engelska 20 januari, 2020 Engelska
Electrolux Årsredovisning 2018 – Rapport 27 februari, 2019 - Språk: Svenska 27 februari, 2019 Svenska
Ämnen och kategorier
Läs mer inom Bolagsstämmor
31 mars, 2020

Årsstämma 2020

31 mars, 2020

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum tisdagen den 31 mars 2020 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer
10 april, 2019

Årsstämma 2019

10 april, 2019

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum onsdagen den 10 april 2019 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer
5 april, 2018

Årsstämma 2018

5 april, 2018

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum torsdagen den 5 april 2018 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer