Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma i AB Electrolux ägde rum fredagen den 21 februari 2020 på AB Electrolux huvudkontor i Stockholm.

Protokollet som fördes vid stämman inklusive bilagan finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

Dokument
Protokoll fört vid extra bolagsstämma 21 februari 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Bilaga 2 – Förslag till dagordning extra bolagsstämma 2020 21 februari, 2020 - Språk: English 21 februari, 2020 English
Pressmeddelande – Kommuniké från AB Electrolux extra bolagsstämma 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Pressmeddelande – Kallelse till extra bolagsstämma i AB Electrolux 20 januari, 2020 - Språk: Svenska 20 januari, 2020 Svenska
Kallelse till extra bolagsstämma 2020 20 januari, 2020 - Språk: Svenska 20 januari, 2020 Svenska
Informationsbroschyr – Electrolux Professional 31 januari, 2020 - Språk: Svenska 31 januari, 2020 Svenska
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 31 januari, 2020 - Språk: Svenska 31 januari, 2020 Svenska
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 31 januari, 2020 - Språk: Svenska 31 januari, 2020 Svenska
Bilaga A till styrelsens yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 31 januari, 2020 - Språk: Svenska 31 januari, 2020 Svenska
Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 31 januari, 2020 - Språk: Svenska 31 januari, 2020 Svenska
Fullmaktsformulär extra bolagstämma 2020 21 februari, 2020 - Språk: Svenska 21 februari, 2020 Svenska
Proxy Form EGM 2020 20 januari, 2020 - Språk: Engelska 20 januari, 2020 Engelska
Electrolux Årsredovisning 2018 – Rapport 27 februari, 2019 - Språk: Svenska 27 februari, 2019 Svenska
Ämnen och kategorier
Läs mer inom Bolagsstämmor
31 mars, 2020

Årsstämma 2020

31 mars, 2020

Electrolux årsstämma äger rum den 31 mars 2020 på Stockholm Waterfront Congress Centre. För att minska risken för smittspridning av COVID-19 kommer hela årsstämman att webbsändas och vi uppmuntrar röstning via ombud.

Läs mer
10 april, 2019

Årsstämma 2019

10 april, 2019

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum onsdagen den 10 april 2019 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer
5 april, 2018

Årsstämma 2018

5 april, 2018

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum torsdagen den 5 april 2018 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer